top of page

ÄÄRIPISTE 15.1.–28.1.2018

Taiteen edistämiskeskuksen Kuvakasvusto -projekti tuo taideteoksen Jyväskylän Kirkkopuistoon.
Kuvakasvusto -projektin toteuttaviksi taiteilijoiksi valikoituivat runsaasti kiinnostusta herättäneen avoimen haun kautta Lilli Haapala ja Mari Kämäräinen teoksellaan Ääripiste.

Ääripiste on taiteilijoiden yhteisteos, kuvaus äärettömyydestä ja avaruudesta. Lasikontin ikkuna pinnoille sijoittuvat viiva-elementit on suunnitellut Mari Kämäräinen ja sisälle sijoittuva viherinstallaatio on Lilli Haapalan käsialaa. Molemmat teoksen elementit leikittelevät perspektiivien ja erilaisten katsontakulmien kanssa. 

Mari Kämäräisen toteuttamassa teippaus-osuudessa simuloidaan perspektiivin kokemista. Kontin sisälle voi kurkistella lasipinnoilla risteilevien viiva-elementtien väleistä ja samalla voi pohtia miltä äärettömyys tuntuisi, jos se olisi aistein koettavissa. 

Lasikontin sisällä on Haapalan suunnittelema, kasveista koostuva viherinstallaatio. Kasvit muodostavat tilaan maiseman, jonka lähtökohtana on ollut kasveista kuvatut mikroskooppikuvat. Samalla teoksen taustalla vaikuttavat ajatukset äärettömyydestä; luonnon muotojen toistuvuudesta eri skaaloissa.

Yhteistyötahoina projektissa ovat jyväskyläläinen viheralan toimija Viherlandia ja teippausten toteuttajana Grano. 

Kuvat: Mari Kämäräinen, Lilli Haapala, Hans Peter Schutt

in english

The Art Promotion Centre's Kuvakasvusto project brings a work of art to Jyväskylä Church Park. Lilli Haapala and Mari Kämäräinen were selected as the artists implementing the Image Growth project through an open search that attracted a lot of interest with their work Ääripiste.

 

"The extreme point" is a joint work of the artists, a description of infinity and space. The line elements on the glass container window surfaces have been designed by Mari Kämäräinen and the green installation inside is the handwriting of Lilli Haapala.

 

Both elements of the work play with perspectives and different angles of view. The taping part performed by Mari Kämäräinen simulates experiencing perspective. Inside the container, one can peek between the line elements crisscrossing the glass surfaces and at the same time one can wonder what infinity would feel if it were sensory.

 

Inside the glass container is a green installation of plants designed by Haapala. The plants form a landscape in the space, which has been based on microscopic images of the plants. At the same time, the background of the work is influenced by thoughts of infinity; on the recurrence of natural forms on different scales.

 

The partners in the project are Viherlandia, a green industry operator from Jyväskylä, and Grano, who carried out the taping. Photos: Mari Kämäräinen, Lilli Haapala, Hans Peter Schutt

bottom of page