top of page

THE GARDEN OF IMMERSIONS– UPONNUT PUUTARHA

Lilli Haapala

Uponnut puutarha, 2024

installaatio: paludaario, silikoniveistokset, vesipumppu

 

TURUN TAITEEN TALON SISÄPIHALLA KESÄN AJAN 2024

 

Teoksen teemoja valaisee upoksissa olemisen käsite jota filosofi Emanuel Coccia kuvaa kirjassaan Kasvien elämä – Sekoittumisen metafysiikka: ”Kaikki maailmalliset olevat ovat uponneet johonkin, joka on uponnut niihin.”  Toisaalta teoksen voi nähdä kuvauksena ihmisestä kokonaisuutena; pinnalla  näkyvistä osista, sekä tiedostamattomista syvyyksistä jotka vaikuttavat meihin voimakkaastI.
 

Lilli Haapala

The garden of immersions, 2024

installation: paludarium, silicone based sculptures, water pump

 

IN THE COURTYARD OF THE TURKU ART HOUSE DURING THE SUMMER OF 2024

 ​
 

The themes of the work are illuminated by the concept of being immersed, which the philosopher Emanuel Coccia describes in his book The Life of Plants - The Metaphysics of Mixture: "All worldly beings are immersed in something that is immersed in them."  On the one hand, the work can be seen as a description of a person as whole; from the parts visible on the surface, as well as the unconscious depths that affect us strongly.

​​

bottom of page