top of page

VUOTAVA MERI
LEAKY SEA

Vuotava meri teos oli esillä WAM: ssa näyttelyssä Epävarma horisontti.

Näyttely tarkastelee muuttuvaa merta ympärillämme. Asiat, joita olemme pitäneet itsestään selvinä, ovat tulevaisuudessa epävarmoja ja seurausketjut yllättäviä. Horisontin muutoksia ja meren välityksellä heijastuvia tunnetiloja pohditaan näyttelyssä kansainvälisten ja suomalaisten nykytaiteilijoiden teosten avulla.

Vuotava meri on veistoksellinen videoinstallaatio jossa kiertää vesi. Sen rakenteina toimivat erilaiset läpinäkyvät ja läpinäkymättömät materiaalit joista installoituu tilaan veistoksellinen kokonaisuus, johon projisoitu videokuva osuu. 

 Teos rakentuu kesän 2020 aikana Itämerellä kuvaamieni vedenalaisvideoiden ympärille, ja sen äänimaisemana toimii koostamani äänimaailma. Videoluonnos teoksesta esitettiin Itämeripäivänä 2020 osana Maaseudun sivistysliiton Citytorpparihanketta nimellä Merenvihreä. Toimin tuolloin yhteistyössä Saaristomeren tutkimuslaitoksen kanssa ja osallistuin Turun Yliopiston murtovesikurssille jossa haastattelin tutkijoita meren tilasta ja tulevaisuuden horisonteista, sekä kuvasin itämerta eri lokaatioissa.

Vesi kutsuu jo itsessään unelmoimaan: se on poeettisen ja materiaalisen mielikuvituksen lähde (Gaston Bachelardin käsite). Vedellä on pinta ja sisin, ja sen syvyydet herättävät mielikuvituksen. Vuotava meri teoksen sisältönä toimii tuo vedenalainen maailma ja siellä elävät erilaiset levät. 

Levillä on ollut valtavan suuri merkitys kaiken maanpäällisen elämän kehittymiselle. Sinilevät ovat tiettävästi ensimmäisiä lajieja jotka alkoivat tuottaa happea maan ilmakehään yhteyttämällä. Levien ja kasviplanktonin sanotaankin olevan maapallon keuhkot, sillä ne tuottavat suurimman osan ilmakehän hapesta. Toisaalta, jos leviä ja kasviplanktonia on liikaa, tasapaino merissä voi järkkyä. Ihminen onkin jo toimillaan vaikuttanut tähän luonnon herkkään tasapainoon ja Itämeri on tästä hyvä esimerkki. Meren rehevöityminen on yksi suurimmista Itämeren ongelmista ja sen myötä vesien laadun huonontuminen uhkaa lisääntyä. 

https://digimuseo.fi/muuttuvaa-merta-tarkasteleva-epavarma-horisontti-nayttely-avautuu-digimuseossa/

"Läheltä kauas

Lähin meremme, Itämeri, on maailman toiseksi suurin murtovesialue, jonka vähäsuolainen vesi vaihtuu hitaasti ja on arka muutoksille. Tuula Närhinen on tarkastellut tuotannossaan monipuolisesti Itämeren kipupisteitä ja ilmiöitä. Myös Renja Leino ja Lilli Haapala antavat huomion lähirannan haavoittuvaisuudelle."

bottom of page