top of page

THE LANGUAGE OF BODY

Language of the body,

2015– 2019

timelaps video 5.1 surround sound

6:11 min

Kasveilla ei ole päätä tai aivoja samoin kuin ihmisellä, mutta silti ne pyrkivät tietoisesti

eteenpäin. Tätä kutsutaan tiedostamattomaksi tarkoituksenmukaisuudeksi1. Myös useat

ihmiskehon liikkeet toimivat ilman tietoista ajattelua. Teos pyrkii tavoittelemaan tätä tiedostamatonta

aluetta, samalla kysyen mikä tai kuka todella kontrolloi kehoamme? Videolla

esiintyvät kasvit ovat Ruusupapu ja Elämänlanka.

¹ Tiedostamaton tarkoituksenmukaisuus on filosofi Michael Marderin käyttämä käsite

teoksessaan Plant thinking: A philosofy of vegetal life.

in english

Language of the body,

2015– 2019

timelaps video 5.1 surround sound

6:11 min

Plants do not have a head or brain in the same way as a human, but they still consciously

move forward. This is called unconscious expediency1. Also, several movements of the

human body work without conscious thinking. The work seeks to reach this unconscious

area, while asking what or who really controls our body? The plants featured in the video

are Rose Bean and Lifeline.

1 Unconscious expediency is a concept used by the philosopher Michael Marder in his

book Plant thinking: A philosofy of vegetal life.

bottom of page