top of page

SUUT JA SYLJET

OONA LEINOVIRTANEN, RIINA HANNULA, LILLI HAAPALA

Suut ja Syljet
5.-27.9. KOSMINEN, HELSINKI

Suut ja syljet on taidetta ja tiedettä yhdistävä ryhmänäyttely, joka keskittyy märkiin ja monimuotoisiin alustoihin ja ympäristöihin, joiden olosuhteet ovat mikrobeille ja joillekin ei-niin-inhimillisille suotuisia. Haluamme luoda tilasta huokoisen kompostin, tai suolen. Meitä kiinnostavat mikrobit monen välissä, monen prosessin välittäjinä ja näkymättöminä toimijoina. Mikrobeilla on maailmanlaajuisesti pitkään ollut huono maine, ja vastapainoksi tahdomme keskittyä juurikin heille suotuisten olosuhteiden vaalimiseen. Olemme kiinnostuneita yhteistyöstä.

Haluamme osallistua kuivuuden ja märkyyden kiertoihin, ja kulkea näissä mikrobien mukana. Työskentelymme pohjaa mahdollisimman mikrobikylläisiin alustoihin (muihin kuin petrimaljoihin) ja miljöihin, joissa keräämme ja kasvatamme, imemme ja hengitämme, hierrämme itseemme toisia lajeja. Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi mikrobeihin liittyvät teemat ovat saaneet lisämerkityksiä. Haluamme lieventää koronan aiheuttamia pelkoja ja huolia mikrobeihin liittyen, ja muistuttaa, miten tärkeitä nämä ystävämme ovat ja ettei kaikista seuraa hengenvaarallisia sairauksia. Galleriassa suhtaudumme kaikkeen siellä olevaan samoin kuin maahan puutarhassa, ulkona, metsässä: yleisenä tunnelmasuhteena, ei vain sormen ja multamaan välisenä hyötysuhteena. Permakulttuurinen puutarhasuunnittelu muuntuu involuutioksi, elämän taiteeksi, mikä on lajien välistä sattumaa ja löytöjä.

Syömällä monikietoudumme toisiimme ja muutumme lähiympäristöksi. Koemme maailmaa kompostina ja hautomona ja teemme yhden kuukauden ajaksi Kosmisesta monilajiset jamit. Syömällä ja sylkemällä suljemme asioita ulos ja sisään luulluista kehoistamme. On ilo keskittää ilakoiva huomio myös syljeksittyihin, niihin joita ei koskaan niellä. Suiden limojen inho voi muuttua viehättymiseksi, lika ja lima toveriaalisiksi kiinnostaviksi kohtaamisiksi erityyppisyyden kanssa. Elämä kompostina tarjoaa multisuperkietoutuneen horisontin ei-inhimilliseen. 

Näyttelykuukauden aikana tarjoamme tapahtumallisuutta ja prosessuaalisuutta painottavia tapahtumia, joissa olimme ajatelleet syljen erityksen olevan toivottavaa, mutta toislajinen kumppanimme tekee meistä nyt varovaisempia. Syljemme hillitysti. Stimuloimme kävijöitä myös tuoksuilla ja mauilla, herätämme mikrobien halut. Toteutamme performansseja, hapatusworkshopin sekä luentoja aihepiirimme tiimoilta. Tapahtumiin on ennakkoilmoittautuminen kävijämäärän rajoittamiseksi. 

Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat Riina Hannula, Oona Leinovirtanen ja Lilli Haapala, performanssitaiteesta vastaavat Liina Kuittinen, Vishnu Vardhani Rajan ja Salla Valle. Ravintoa aivoille tarjoilevat tieteilijät Salla Sariola, Aura Raulo, Heta Lähdesmäki sekä Anton Nordqvist. Kontaktia vatsa-aivoihin otetaan myös mikrobeja puhuttelevan meditaation parissa. Hapatustyöpajan vetää Aliisa Talja. Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

TAPAHTUMAT / HAPPENINGS

5.9.2020

17:00: Riina Hannula: Vagushermojooga/mikrobimeditaatio (jooga, eng)

12.9.2020

16:00: Salla Sariola: Mikrobit sosiaalisina toimijoina (luento, fi/eng riippuu osallistujista)
17:00: Aliisa Talja: Hapankurkkutyöpaja (fi/eng riippuu osallistujista)
18:00: Aura Raulo: Itseyden virta - biologinen identiteetti kosketusten verkostossa (etäluento Iso-Britanniasta, fi/eng riippuu kuulijoista)
19:00 Riina Hannula: Vagushermojooga/mikrobimeditaatio (jooga, eng)

26.9.2020

16:00: Anton Nordqvist: Maasta mahaan, mikrobit elämän perustekijöinä (luento, fi/eng riippuu osallistujista)
17:00 Heta Lähdesmäki: Bakteereista, Seilin saaresta ja ei-ihmiskeskeisestä historiasta (luento)
17:30 Salla Valle: Nesteet ja vaahdot (performanssi)
18:00: Vishnu Vardhani Rajan: Sugar (performanssi)
19:30: Kyrö Distilleryn kokeellinen viski-tasting (Viskitastingin ilmoittautumisen deadline poikkeuksellisesti jo 24.9.)

 

27.9.2020

15:00: Liina Kuittinen: Meanwhile life - running silently through trees at night (performanssi)

Juomat tarjoaa Kyrö Distillery.

 

IN ENGLISH

Mouths and Spits
5.-27.9.2020, KOSMINEN, HELSINKI

Mouths and Spits is a group exhibition that combines art and science, focusing on wet and diverse platforms and environments with favorable conditions for microbes and some not-so-humane-things. We want to transform the space into a porous compost, or gut. We are interested in microbes in between as mediators of many processes and as invisible actors. Microbes have long had a bad reputation worldwide, so in return we want to focus on the nurturing conditions that are favorable to them. We are interested in cooperation.

We want to participate in the cycles of dry and wet conditions and travel them with microbes. Our work is based on the most microbially saturated substrates (other than petri dishes) and environments where we collect and grow, suck and breathe, rubbing ourselves with other species. Due to the prevailing coronavirus situation, microbial-related themes have gained additional significance. We want to alleviate the fears and worries caused by this situation regarding microbes and remind us of how important these friends of ours are and that not all of them result in life-threatening illnesses. In the gallery, we treat everything the same as the ground in the garden, outdoors, in the woods: as a general mood, not just as a utility between the finger and the soil. Permacultural garden design is transformed into involution, the art of life, which is coincidence and discovery between species.

By eating, we become entangled in each other and turn into the immediate environment. We experience the world as compost and incubator and for a month convert Kosminen into a multi-species jamming session. By eating and spitting, we close things out and in from our supposed bodies. It is a pleasure to focus playful attention on those who have never been swallowed. The disgust of mucus can turn into charm, dirt and slime into friendly, interesting encounters with different types. Life as a compost offer a multisupercoiled horizon to the nonhuman.

During the exhibition month, we offer events that emphasize eventfulness and procedurality, where we had thought saliva secretion was desirable, but right now makes us more cautious. We spit in restraint. We also stimulate visitors with aromas and flavors, arouse the desires of microbes. We carry out performances, a fermentation workshop and lectures on our topics. There is a pre-registration for the events to limit the number of visitors.

Artists Riina Hannula, Oona Leinovirtanen and Lilli Haapala will take part in the exhibition, with Liina Kuittinen, Vishnu Vardhani Rajan and Salla Valle in charge of performance art. Nutrition for the brain is served by scientists Salla Sariola, Aura Raulo, Heta Lähdesmäki and Anton Nordqvist. Contact with the abdominal brain is also made with microbial-speaking meditation. The fermentation workshop will be led by Aliisa Talja. The exhibition has been supported by the Art Promotion Centre Finland.

bottom of page