Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net9
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net9

Galleria Huuto 2020

press to zoom
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net10
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net10

Galleria Huuto 2020

press to zoom
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net7
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net7

Galleria Huuto 2020

press to zoom
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net8
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net8

Galleria Huuto 2020

press to zoom
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net6
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net6

Galleria Huuto 2020

press to zoom
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net5
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net5

Galleria Huuto 2020

press to zoom
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net4
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net4

Galleria Huuto 2020

press to zoom
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net3
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net3

Galleria Huuto 2020

press to zoom
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net1
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net1

Galleria Huuto 2020

press to zoom
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net2
Haapala_tutkimusmatkoja_huuto_net2

Galleria Huuto 2020

press to zoom

TUTKIMUSMATKOJA (PAIKKOIHIN JOITA EI OLE)

Lilli Haapala
Tutkimusmatkoja (paikkoihin joita ei ole)
7.2.-1.3.2020 Galleria Huuto

Fata Morgana, merellä nähty kangastus leijuvasta saaresta tuo mieleen Utopian, kuvitteellisen saarivaltion jossa ihanteiden ja todellisuuden välillä vallitsee tasapaino. Sana Utopia tulee kreikan kielen sanoista οὐ (ei) ja τόπος (paikka); paikka jota ei ole.

 

Saarten ilmiöt ja utopiat ovat Haapalan näyttelyn keskeisiä teemoja. Vuosien 2016-2019 aikana hän on työskennellyt kuudella saarella: Korppoossa, Örössä, Utössä, Kökarissa, Russky saarella Vladivostokissa ja Intian Andamaaneilla. Työskentely meren äärellä on saanut Haapalan tarkastelemaan luonnon maisemaa, vesiä ja yhteisöjä uusista näkökulmista. Paratiisi on kadotettu, mutta utopia odottaa tulevaisuudessa; suuntana, ideana tai oivalluksena jota kohti kulkea.

Esillä oleva teoskokonaisuus on tutkimusmatka kuviin, todellisuuteen ja rajoihin. Se tarkastelee ihmisen suhdetta luonnon ympäristöön ja toiseuteen, sekä unelmien ja todellisuuden välisiä rajapintoja. Kokonaisuus muotoutuu video- ja esineinstallaatiosta.

 

Haapala työskentelee pääasiassa media- ja tilataiteen keinoin, tällä hetkellä monivuotisen Searching for utopia nimisen projektin parissa, Taidesäätiö Meritan Nuori Taiteilijalupaus palkinnon (2018) tukemana. Hän osallistuu teoksillaan posthumanistiseen keskusteluun ja tutkii taiteessaan tarkkailijan ja kohteen välistä tilaa; ihminen ja ei-inhimillinen, mielikuvitus ja todellisuus. Haapala on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemian tila-aikataiteiden linjalta vuonna 2017. Sitä ennen hän opiskeli Turun Taideakatemian valokuvataiteen linjalla (2011-2015).

Näyttelyä tuki Paulon säätiö ja työskentelyä Varsinais-Suomen Kulttuurirahasto sekä Taidesäätiö Merita. 

https://www.galleriahuuto.fi/lilli-haapala/

http://bgalleria.net/post/182933751588/lilli-haapala-tutkimusmatkoja-paikkoihin-joita-ei

in english

Lilli Haapala
Expeditions (to places that don’t exist)
7 February – 1 March 2020

Fata Morgana, a mirage of a floating island seen at sea, brings to mind Utopia, a fictional island where a balance exists between ideals and reality. The word Utopia is derived from Greek, ou (not) and topos (place) – a place that doesn’t exist.

Island phenomena and utopias are the key themes of Haapala’s exhibition. During 2016–2019, she worked on six islands: Korppoo, Örö, Utö, Kökar, Russky Island in Vladivostok and the Andaman Islands. Working by the sea has inspired Haapala to examine the natural landscape, water and communities from new perspectives. Paradise is lost, but a utopia is waiting for us in the future – as a direction, idea or insight to pursue.

The works featured in the exhibition are an expedition into images, reality and boundaries. They explore a human’s relationship with natural environments and otherness as well as the interfaces between dreams and reality. The works are video and object installations.

Haapala works mainly with media art and installations, currently focusing on the multiyear project “Searching for Utopia”. This work has been supported by Art Foundation Merita’s Promising Young Artist Award (2018–2019). Through her works, Haapala takes part in post-humanistic discussions and explores the space between the observer and the subject – human and non-human, imagination and reality. In 2017, Haapala earned a Master of Fine Arts degree in time and space arts from the Academy of Fine Arts in Helsinki. She has also studied photography at Turku Arts Academy (2011–2015).

The exhibition has been supported by the Paulo Foundation and the artist’s work has been supported by the Varsinais-Suomi Regional Fund and Art Foundation Merita.