© 2023 by Sasha Blake. Proudly created with Wix.com

Show More

TUTKIMUSMATKOJA PAIKKOIHIN JOITA EI OLE

Näyttelykokonaisuus koostuu video-esseestä, esineistä ja luonnonmateriaaleista. Näyttelyn nimi kertoo tutkimusmatkoista mielen tiloihin, saaristoon ja maapallon toiselle laidalle (Andamaaneille) joiden kautta olen tavoitellut erilaisia utopioita ja tutkinut niihin liittyviä merkityksiä.

 

Erilaiset näkemisen ja kokemisen prosessit, erityisesti optiset illuusiot ja mielikuvat, joiden kautta todellisuus voi näyttäytyä täysin erilaisena ovat näyttelyn keskiössä. Esimerkiksi videon edessä oleva lasinen objekti muuntuu tilassa silmän kaltaiseksi linssiksi. Sen läpi katsottaessa kuva kääntyy ylösalaisin.

 

Videoteos on kuvattu pääasiassa Korppoossa, Örössä, Utössä, Kökarissa ja Ruissalossa vuosien 2016-2019 aikana joissa olen työskennellyt eri residensseissä. Osa kuvamateriaalista on Intian Andamaaneilla jonne matkustin vuonna 2016 osana Kuvataideakatemian tutkimuksellista kurssia (Ecosystems in change). Videolla oleva ääniraita on lyyrisen esseen muotoinen teksti muistiinpanoistani useamman vuoden ajalta (2015–2019).

http://bgalleria.net/post/182933751588/lilli-haapala-tutkimusmatkoja-paikkoihin-joita-ei

in english

THE EXPEDITIONS TO PLACES THAT DOESN´T EXIST, 2019

video 11:55 min, glass-ball, tripod, plants, glass-objects, water, “mistmaker”

The expeditions to places that doesn´t exist  consists of a video installation (video essay, objects and nature’s materials). The name of the exhibition tells about explorations to the spaces of mind, to the islands of Finland and to the other side of the world, which through Haapala has pursued different utopias and explored the meanings behind them.

 

In the work Haapala explores different processes of seeing and experiencing reality, especially optical illusions and images, through which the reality can seem totally different. The glass object out in the exhibition morphs into an eye-like lens. Looking through it, the picture turns upside down.

 

The video in the installation has been mainly shot in Korppoo, Utö, Örö, and Kökar between the years 2016 and 2019 when Haapala was working in Finnish archipelago in different residences. Part of the footage is from the Andamans of India where she  traveled in 2016 as a part of an exploring course for the Academy of fine arts (Ecosystems in change).