top of page

LEAKY ISLAND - VUOTAVA SAARI

Leaky island, 2023

KORPPOSTRÖMIN SAARISTOKESKUS

MIGRATION - KURAATTORI: Sandra Nyberg

 

haastaa käsityksemme toisistaan irrallaan olevista olioista ja kehoista. Veden kautta olemme yhteydessä kaikkialle koko maailmassa. Vesi vuotaa joka paikkaan. Me olemme vesistöjä joissa vesi kiertää. 

 

Vuotava saari on videoinstallaatio jossa kiertää vesi. Teoksen projisointiseinämän alaosasta jatkuu lavamainen rakenne, jonka sisään piiloutuu vesiastia ja vesipumppu. Pumppu liikuttaa vettä projisointiseinän läpi kuin vuotaen ulos kuvapinnasta. 

 

Haluan teoksen myötä kiinnittää huomiota veden kiertoon ja nostaa esiin käsityksemme itsestämme ja rajoistamme; emme ole niin erillisiä ja yksilöllisiä olentoja kuin kuvittelemme. Me olemme jatkuvasti yhteydessä toisiimme esimerkiksi veden kautta. Teos ehdottaakin katsomaan todellisuutta veden näkökulmasta. Astrida Neimanis kannustaa kirjassaan Bodies of water olemaan veden kanssa, ei siitä erillisiä. Me olemme veden kehoja.  Vesi on elämän voima ja mahdollistaja. Vedestä ei voi puhua puhumatta samalla itsestään sillä kehoistamme yli puolet on vettä. Vesi yhdistää meidät koko maapalloon ja muunlajisiin, sillä se pystyy muovautumaan minne tahansa.

bottom of page